جهت دریافت الگوی نگارش مقاله بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید، سپس در صفحه باز شده بر روی دریافت لینک دانلود کلیک نموده و منتظر بمانید، پس از ایجاد لینک دانلود بر روی دانلود فایل کلیک نمایید تا فایل در سیستم شما دریافت گردد.

الگوی مقالات فارسی : فرمت فارسی

الگوی مقالات انگلیسی : فرمت انگلیسی

الگوی مقالات ارائه شده به صورت پوستر : فرمت پوستر